דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
אודות המחלקה

 

מהי רפואת שיניים קהילתית?

 

על פי תפיסת הרפואה המודרנית, קיים טווח של מצבי בריאות וחולי בעלי גורמים ביולוגיים, רפואיים וחברתיים. רק מתוך ידיעה כיצד לשלב את כל ההיבטים האלה, יצליח הרופא הטוב לקדם את בריאות מטופליו.

רפואת השיניים, בדומה לשאר תחומי הרפואה, דוגלת בגישה זו. תחום רפואת השיניים הקהילתית, המוכר כאחת מתשע ההתמחויות ברפואת השיניים בישראל, עוסק בהעמקת הבנת ההיבטים החברתיים, נפשיים, קהילתיים, התנהגותיים, סביבתיים, תרבותיים, וכלכליים – מעבר להתייחסות הביולוגית והקלינית.

רפואת השיניים הקהילתית עוסקת בשלוש רמות:

א. הסיבה (האתיולוגיה) לתחלואה

ב. הטיפול המעשי בתחלואה

ג. מניעת התחלואה וקידום הבריאות.

 

הסיבה:

על מנת להבין לעומק את המקורות לבריאות וחולי חייבים להבין בין השאר את ההיבטים הקהילתיים הרלוונטיים . ללא הבנה זו אין כל אפשרות להעניק טיפול אופטימלי.

רופא שיניים טוב חייב, בשלב הראשון של טיפולו, לקבוע את האבחנה, שחייבת להתייחס גם לסביבת המטופל  = האבחנה הקהילתית.

 

 

לדוגמה:

אם הסיבה לעששת קשורה להרגלי התזונה, בוודאי שהרגלים אלה אינם "אינדיבידואליים" למתרפא הבודד, אלא בדרך כלל משותפים לכלל הקהילה בה הוא חי.

הטיפול:

טיפול אופטימלי חייב להתחשב בסביבה החברתית בה חי המטופל.

על פי תפיסת רפואת השיניים הקהילתית אין לחכות עד אשר מטופלים יגיעו למרפאות שיניים לטיפול. אחד היעדים היא להגביר ניצול של השירותים הקיימים, לכן יש היגיון וחשיבות בתוכניות יציאה אל הקהילה (outreach), באמצעות "תוכניות קהילתיות" מאורגנות, תוך הקפדה על הגדרת אוכלוסיית היעד, קביעת מטרות, איתור מכשולים פוטנציאליים, השתתפות קהילתית פעילה בכל השלבים, ניטור והערכה.

לדוגמה:

מטופל שחי בסביבה שמזניחה את בריאותה, לא יטפל בעצמו עד אשר תתבסס נורמה חברתית של טיפול בשיניים.

המניעה:

אחד מעקרונות היסוד ברפואת שיניים קהילתית הוא שמניעה ראשונית, חינוך לבריאות וקידום בריאות בכל הדרכים הקיימות, תמיד יהיו הבסיס לכל פעילות קהילתית. הניסיון ההיסטורי מצביע על כך שעיקר קידום הבריאות ברפואת שיניים, כמו בכל הרפואה, הושג הודות למניעה ראשונית.

לדוגמה:

הירידה הדרמטית של הימצאות מחלת העששת בעשורים האחרונים שנצפתה ברוב ארצות העולם,  מיוחסת לתוספת של פלואוריד למים ולמשחות השיניים . זוהי דוגמה מצוינת למניעה ראשונית ברמת הקהילה (הפלרת מקורות מים) והפרט (צחצוח שיניים במשחה המכילה פלואוריד). 

 

 

 

חזון המחלקה

 

 

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה מאמצת את הגדרות ארגון הבריאות העולמי שנוגעות לבריאות, קידום בריאות ובריאות ציבור, ומחויבת ליישמם.

הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה דוגלת בגישת רפואת השיניים הכוללנית, המאמינה שרופא השיניים הטוב, חייב לדעת לשלב את הבנת הרקע הביולוגי, הידע והמיומנות הקלינית הרפואית, עם הבנת המסגרת החברתית-קהילתית.

אם על הוראת התחום הביולוגי ממונה המכון למדעי רפואת השיניים,ועל הקניית המיומנויות והידע הקליניים אחראיות המחלקות הקליניות. המחלקה לרפואת שיניים קהילתית, המוכרת על ידי המועצה המדעית להתמחות ב"רפואת שיניים ציבורית", אמונה על התחום החברתי-קהילתי. המחלקה אחראית על העברת הידע והמיומנויות בתחום זה לעמיתיה בפקולטה, לדור העתידי של העוסקים ברפואת שיניים, ובנוסף, למתמחים ברפואת שיניים ציבורית.

למחלקה תפקיד חשוב גם במישור הציבורי הארצי. תפקיד זה זוכה ליתר דגש היות שאין מחלקה אקדמית נוספת בתחום זה בארץ. המחלקה היא לכן, על פי רוב, הסמכות האקדמית המקצועית העליונה בשורה של נושאים ברפואת השיניים בישראל: הן בנושאים המרכזיים הקשורים למניעה ראשונית והן בנושאים טיפוליים יישומיים כדוגמא: שיטות ביטוח וקביעת צרכי כח אדם. כמו כן למחלקה תפקיד מרכזי באיסוף מידע אפידמיולוגי הדרוש להערכת מצב הבריאות הקיים ולתכנון השירותים הדרושים בעתיד. 

 


יעדים ודרכי השגתם


 

היעדים כוללים:

א.             להכין דור עתידי של רופאי שיניים שיבין את ההקשרים הקהילתיים של המקצוע על כל מרכיביו,

ב.             לחנך רופאי שיניים שידעו ליישם את שיטות רפואת השיניים המונעת, לערוך תוכניות קהילתיות, ולעסוק בחינוך לבריאות המתרפא הפרטני ו/או קבוצות אנשים,

ג.              לחנך דור עתידי של מומחים ברפואת שיניים ציבורית שידע לייעץ לרשויות הבריאות במדינה וידע לתכנן, לבצע ולהעריך פעילויות קהילתיות ברפואת שיניים,

ד.             להקים מאגר מידע אפידמיולוגי דנטלי ארצי שמתוכו אפשר יהיה לאמוד את מצבי הבריאות והחולי, להעריך את המשתנים הקשורים לכך, להשוות את המצב בישראל לארצות אחרות,

ה.             לצאת בהמלצות לקידום בריאות הפה בעתיד, לייעץ לקברניטי הבריאות בכל הרמות במדינה: בתי ספר, ערים, ממשלה, אקדמיה ועוד באשר לרפואת השיניים הציבורית.

 

 

 

פעילות בקהילה

§      המחלקה עוסקת בייעוץ, תכנון, ביצוע והערכה של התכניות הקהילתיות של עיריית ירושלים.

§      המחלקה ערכה לאורך השנים סקרים אפידמיולוגיים ברפואת שיניים בצה"ל.

§      המחלקה קשורה באופן ישיר בפעילות מרפאת השיניים הגריאטרית של ארגון "יד שרה" בירושלים (המסונפת למחלקה).

§      המחלקה מדריכה בכל שנה את הסטודנטים לרפואת שיניים והתלמידות בקורס לשינניות בהתנסות בהפעלת תוכניות קהילתיות לקידום בריאות במגוון אוכלוסיות, עם דגש על אוכלוסיות במצוקה, בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים, ובמוסדות גריאטריים בירושלים.

§      במוסדות הגריאטריים מוענק, בנוסף לטיפול מונע, גם טיפול קליני ראשוני בתוך המוסד. 

שינניות


המחלקה גאה בתפקידה המוביל בהקמת מקצוע השיננות במדינת ישראל והמשך טיפוחו. במשך יותר מ- 30 שנה היא אחראית לקורס של שנתיים לקראת קבלת רישוי ממשרד הבריאות לעסוק במקצוע השיננות, ובקיום לימודי המשך. הקורס כולל כל המקצועות העיוניים הדרושים וכן המיומנויות הקליניות הדרושות למקצוע זה. בקורס שמתקיים במחלקתנו מושם דגש על התפקידים הקהילתיים הפוטנציאליים של השיננית בכלל, ותפקידיה ברפואת שיניים מונעת וחינוך לבריאות בפרט.

לפרטים נוספים על לימודי שיננות 

 

 

 

website by Bynet Software Systems